LESEMORO I BARNEHAGE OG SKOLE

 

   

 

Lesemoro i midtdalen

 

Lesemoro i midtdalen er et 3-årig prosjekt mellom Nord-Fron, Sør-Fron

og Ringebu, og har som mål å skape leselyst og leseglede blant barn i  midtdalen.

Prosjektet har fått tildelt prosjektmidler av fylkesmannen i Oppland, og er et samarbeid mellom mellom barnehage, skole, MGPP, helsesøster og bibliotek i de tre kommunene.

 

Prosjektet blir organisert gjennom en interkommunal styringsgruppe, tre kommunale prosjektgrupper, og nettverksgrupper på alle barnehager og skoler.

 

Akkurat nå er prosjektgruppene i full gang med å planlegge aktiviteter og tiltak, slik at vi

kan starte for fullt til høsten. Dette året skal vi i følge tiltaksplanen for prosjektet satse på

0-6 åringene i barnehagen og 1.- 4.klasse. Neste år vil prosjektet utvides til å også omfatte

 5.-7.klasse, og siste året omfatter prosjektet også ungdomsskolen.

 

Dette informasjonsskrivet går i denne omgang til ansatte i barnehagene, skolene, helsestasjonen og biblioteket, og vi vil komme tilbake med mer informasjon om prosjektet senere. Da vil informasjonsskrivet også gå til foreldrene.

 

Vi håper at DU vil være med på dette prosjektet – vi trenger DIN hjelp

når våre barn skal bli gode, funksjonelle lesere!

 

                                

 

Prosjektgruppa i Ringebu består av:

Åse-Lill Johansen (leder), Gry Bakken (referent),

Wenche Pallsveen, Heidi Rytviken, Lise Nyfløt, Tone Bakken,

Anneke van Dam og Ellinor Brænd.

 

 

 

 

 

   

 

 

Kontaktinformasjon:

Prosjektgruppa i Ringebu

 

 

NAVN

ARBEIDSSTED

TELEFONNR.

E-POST

Åse-Lill Johansen

(leder)

Vekkom skole

61 28 18 30

aase-lill.johansen@ringebu.kommune.no

 

Gry Bakken

(referent)

Ringebu barnehage

61 28 47 50

ringebu.barnehage@ringebu.kommune.no

 

Wenche Pallsveen

 

Fåvang skole

61 28 47 20

wenche.pallsveen@ringebu.kommune.no

 

Lise Nyfløt

Ringebu og Fåvang familiebarnehager

61 28 47 52

familiebarnehagen@ringebu.kommune.no

 

Heidi Rytviken

 

Kjønås skole

61 28 16 76

heidi.rytviken@ringebu.kommune.no

 

Tone Bakken

 

Fåvang barnehage

61 24 57 10

favang.barnehage@ringebu.kommune.no

 

Anneke van Dam

 

Ringebu helsesenter

61 28 39 27

anneke.van.dam@ringebu.kommune.no

 

Ellinor Brænd

Ringebu folkebibliotek

61 28 04 08

ellinor@ringebu.folkebibl.no

 

 

Ta gjerne kontakt!